Domov » Zamestnanci obecného úradu

Zamestnanci obecného úradu

Zamestnanci obecného úradu:

Ľubica Šperková – samostatná ekonómka, overovanie podpisov, hlásenie v miestnom rozhlase
Erika Knižková –  administratívna činnosť, správa daní a poplatkov, stavebný úrad, overovanie podpisov, vyhotovovanie zápisov a písomnej agendy zo zasadnutí OcZ, spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík, hlásenie v miestnom rozhlase
Viera Košíková – vedenie matrík, vedenie evidencie obyvateľstva, spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík, hlásenie v miestnom rozhlase
Mgr. Jaroslava Niklová – ekonómka, sociálne služby, správa hrobových miest
Lucia Ďuricová – upratovanie ob. úradu, vedenie knižnice, práca v teréne, koordinátorka aktivačných prác, doručovateľka obecných písomností
Mikuláš Šperka – vodič, práca v teréne,  vodoinštalatérske práce

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up