Domov » Základná škola

Základná škola

Aktuálne informácie a dianie na základnej škole v Beňuši sa dozviete na ich webe

Základná škola leží v krásnom prostredí Nízkych tatier. Navštevuje ju cca 200 školopovinných žiakov. Dochádzajú do nej aj žiaci z priľahľých osád Gašparovo a Filipovo a zo susednej obce Braväcovo. Žiaci sa majú možnosť stravovať v Jedálni ktorú vybudovala obec a je v priestoroch materskej škôlky. Škola je členom Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v SR. Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.ročníka a plavecký výcvikpre žiakov 3.ročníka a ešte aj preteky v cezpoľnom behu.

Na škole pracuje 14 pedagógov školský klub,školský parlament. Škola nedisponuje telocvičňou dosahujeme pekné výsledky v športových súťažiach (cezpoľný beh-účasť v krajskom kole) a dosahujeme aj dobré výsledky v predmetových olympiádach.

Naše priority:

– Našou prvou prioritou je to, aby sa žiaci učili samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti za svoje konanie, základom vystupovania a správania vôbec.

Na prvom stupni pokračujú rôzne projekty ako sú: projekt ITV, projekt LEGO Dacta, projekt so zameraním na vzbudzovanie záujmu o ľudové zvyky, dramatické vyučovanie. Od tretieho ročníka sa vyučuje Anglický jazyk a od 5.ročníka práca s PC.

-Druhá priorita:aktívne využívanie voľného času žiakov. Práve záujmová činnosť je silnou stránkou školy. Máme 13 krúžkov. Vydáva sa aj časopis Školáčik.

Tretia priorita pomoc deťom ktoré majú problémy s učením. Individuálna práca s týmito žiakmi, doučovanie žiakov špeciálnym pedagógom, práca asistentky učiteľa a trvalá spolupráca s rodičmi.

Počítače:
Prostredníctvom Infoveku,vlastných finančných zdrojov a finančnej pomoci obce a rodičovského združenia sme a škole vybudovali úplne novú modernú počítačovú a zároveň multimediálnu učebňu s 15 PC ktoré sú pripojené na vysokorýchlostný internet.Našim cieľom je aby každý žiak ovládal prácu s počítačom a internetom. Táto učebňa je v popoludňajších hodinách sprístupnená verejnosti ako internetová kaviareň. Organizujeme aj kurzy /základy práce s PC/ o ktoré bol veľký záujem.

Za posledné roky sa škola veľmi zmenila respektíve zmodernizovala vykonali sa tu rôzne opravy a rekonštrukcie.

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up