Domov » Úradná tabuľa » Zákaz využívania lesov verejnosťou

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor    z a k a z u j e:

využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. OZ Beňuš
nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej le “LC”) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt
v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí,
následnej ochrany mladých lesných kultúr na zalesnených kalamitných plochách a tým možného narušovania lesného prostredia
pri získavaní a využívaní ostatných lesných produktov z lesa verejnosťou.

Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklistických trás.

Vydaný zákaz platí od 12.07.2019 do 31.08.2019

Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre vlastníkov, správcov,
obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu,
užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti,
pracovníkov a strážcov ochrany prírody, iné osoby, ktorým vstup vyplýva zo zákonných predpisov.

 

vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 12.07.2019
zvesené dňa:

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up