Domov » Vyhlasovanie oznamov

Vyhlasovanie oznamov

POPLATOK ZA VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE

Vyhlásenie oznamu počas pracovnej doby – predaj akéhokoľvek tovaru, alebo služby resp. všeobecné vyhlásenie oznamu2,00 €
Vyhlásenie oznamu mimo pracovnej doby – 4,00 €
Poplatok za vyhradené trhové miesto5,00 €

1. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu pre miestne organizácie pri usporiadaní kultúrnych a spoločenských podujatí a pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec.
2. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení na požiadanie pri životnom jubileu, úmrtí občana.

BEZ ZAPLATENIA POPLATKU OKREM PRÍPADOV V BODE 1 a 2 -NEVYHLASUJEME !!!

VZN – trhový poriadok

Scroll Up