Domov » Úradná tabuľa » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Beňuš

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Beňuš

Obec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 Beňuš

zastúpená starostkou obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície – riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Beňuš 250, 976 64 Beňuš
s predpokladaným nástupom od 21.7.2019

prihlášky je možné poslať do 27.06.2019 do 12.00 hod.

zverejnené na úradnej tabuli obce: 05.06.2019

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up