Domov » Úradná tabuľa » Voľby na prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby na prezidenta Slovenskej republiky 2019

Doručenie oznámenia člena a náhradníka OVK

Vydanie hlasovacieho preukazu

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Scroll Up