Domov » Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Obstarávania

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaný termín plnenia zákazky Predpokladaná cena bez DPH Špecifikácia zákazky
1  9.1.2017  Amfiteáter Beňuš – PD pre SP  2017  3500€  Informácia
2  18.11.2019  Amfiteáter Beňuš 2. etapa  2020  10.200€  Informácia
3  21.11.2019  Detské dopravné ihrisko v obci Beňuš  2020  6.397,01€  Informácia
4  25.2.2020  Úprava vnútorných priestorov športoviska TJ   Slovan Beňuš  ponuky zasielať do 4.3.2020  25.345,13 €  Informácia +   výkaz výmer
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
           
           

Obstarávania v roku 2016

 

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaný termín plnenia zákazky Predpokladaná cena bez DPH Špecifikácia zákazky
1  25.2.2016 Oprava sociálnych zariadení – Ihrisko Filipovo  3-5/2016  5000  Informácia
2  24.3.2016 Rekonštrukcia obecných garáží  5-7/2016  30000  Informácia
3  19.5.2016 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby “Miestne komunikácie Beňuš”  7-12/2016  5000  Informácia
 

 

Obstarávania v roku 2015
28.9.2015 – Oprava MCK (Miestne cestné komunikácie)
18.9.2015 – INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY – Stavebné práce MF Ihrisko
15.5.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – “Prestrešenie, ozvučenie, osvetlenie a pódium na oslavu 635. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beňuš”
24.3.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – “Rekonštrukcia obecných garáží”
20.2.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – “Rekonštrukcia malej zasadačky”
13.2.2015 – Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základnej školy Beňuš“
27.1.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – “Rekonštrukcia obecného úradu v Beňuši”

Staršie obstarávania
Výzva na predloženie ponuky – IBV Bániky I. etapa
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky na rekonštrukciu autobusovej zastávky
zverejnenie zámeru,prenajať pozemky II.
vyhlásenie ovs,prenájom poľ.poz.II.
Podmienky ovs prenájom pozemkov II.
Verejné obstarávanie – prieskum trhu, výmena okien a dverí v Gašparove
Verejné obstarávanie – Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby ČOV ZŠ Beňuš
Verejné obstarávanie – vyžínač
Verejné obstarávanie – prieskum trhu kanalizačné rúry
Naradie na aktivačné práce
Verejné obstarávanie – Oprava miestnych komunikácií obce Beňuš
Verejné obstarávanie, Čelný nakladač, traktor 2013
Verejné obstarávanie, Rekonštrukcia MK 2013
Verejné obstarávania – podlimitná zákazka

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up