Domov » Miestne prevádzkarne s.r.o.

Miestne prevádzkarne s.r.o.

Základné informácie:

Obchodné meno, sídlo:          Miestne prevádzkarne s.r.o., 976 64 Beňuš 355

Deň zápisu:                            19.12.1997

Predmet činnosti:               1.-maloobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

                                               2.-veľkoobchod – v rozsahu voľných živností

                                               3.-sprostredkovanie obchodu a služieb

                                               4.-staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb

                                               5.-vedenie účtovníctva

                                               6.-prevádzkovanie špeciálnych vozidiel

                                               7.-prevádzkovanie verejných vodovodov II. Kategórie

 

Štatutárny orgán:                 Mgr. Jaroslava Niklová, konateľka spoločnosti

Dozorná rada:                        Viera Košíková  – predseda

                                               Anna Kánová – člen

                                               Mikuláš Šperka – člen

O nás:Spoločnosť od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami. Nosnou činnosťou spoločnosti je  zabezpečiť obyvateľov v Beňuši pitnou vodou z obecného vodovodu .Uznesením č. 23/2011  zo dňa 26.1.2011 obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prenájom a prevádzkovanie obecného verejného vodovodu „ DVZ Beňuš “ našou spoločnosťou.

Prevádzková kontrola kvality vody sa vykonáva štvrťročne prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica. Dezinfekcia vody je zabezpečená UV lúčmi, pravidelnú kontrolu vykonáva firma MIVA- UV B. Bystrica

Cenu za odber vody schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

V spoločnosti Miestne prevádzkarne  s.r.o sú zamestnaní  pracovníci:

Mikuláš Šperka – vodoinštalatér, montáž určených meradiel

Peter Caban – zodpovedný zástupca pre verejné vodovody

Mgr. Jaroslava Niklová – ekonómka

 

Tabuľka sledovania štandardu kvality dodávanej vody za rok 2019 – obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 a kompenzačné platby

došlé faktúry r. 2020 – Miestne prevádzkárne
odoslané faktúry r. 2020  – Miestne prevádzkárne

Zmluva o ochrane osobných údajov Miestne prevádzkárne

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up