Domov » Aktuality » ÚPSVaR OZNAMUJE OBČANOM

ÚPSVaR OZNAMUJE OBČANOM

OZNAM:

Z dôvodu preventívnych opatrení, prijatých Ústredným krízovým štábom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom predísť šíreniu vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej miere Vám oznamujeme úpravu pracovného režimu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno. S platnosťou od 11.3.2020 do odvolania žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali e-mailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom.

Ďalej oznamujeme občanom – uchádzačom o zamestnanie, že:

  1. Sa rušia všetky kontakty uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno aj na pracovisku úradu v Heľpe. Ďalší termín pre uchádzačov o zamestnanie úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom.
  2. Občania, ktorí si  majú záujem podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ,  môžu tak urobiť prostredníctvom e-mailu alebo pošty.
  3. Preberanie všetkých potrebných písomnosti a náležitosti, ktoré musí úrad v zmysle zákona od klientov prebrať, bude prebiehať v priestoroch recepcie úradu.
  4. Rušia sa všetky plánované aktivity, zabezpečované úradom práce – výberové konania, poradenské aktivity, vzdelávanie UoZ- rekvalifikačné kurzy…
  5. Tiež je potrebné sa zaujímať o rekvalifikačné kurzy cez REPAS a KOMPAS, ktoré si vybavili občania prostredníctvom úradu práce, či tieto budú pokračovať, alebo sa vzdelávacia spoločnosť rozhodla ich prerušiť. Je potrebné, aby sa každý uchádzač o zamestnanie aj individuálne priebežne sám zaujímal, kedy budú projekty a všetky aktivity pokračovať. Úrad práce bude pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách až po usmernení z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

  1. V rámci odboru sociálnych vecí a rodiny žiadame klientov, aby všetky skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz, parkovací preukaz oznamovali poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky.

Všetky potrebné informácie Vám budú poskytnuté telefonicky na zverejnených príslušných telefónnych číslach na webovej stránke úradu: www.upsvr.gov.sk/br.html,  prípadne e-mailom.

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up