Domov » Úhrady a platby

Úhrady a platby

Nakoľko nám narastajú komplikácie pri platbách v hotovosti (často sa stane, že pri výbere poplatkov Vám nemáme vydať, občania nám nedonesú presnú sumu aj keď ju majú uvedenú v rozhodnutí, daň vyberá jeden človek, ktorý môže mať dovolenku – a daň Vám nemusíme vybrať, pri veľkom počte občanov je ľahké sa pomýliť a iné) rozhodli sme sa tieto nedostatky pre Vašu spokojnosť odstrániť. Zjednoduší a urýchli sa tak proces výberu daní a poplatkov. Výber dane bude realizovaný formou poštovej poukážky, ktorá Vám bude doručená spolu s jednotlivými rozhodnutiami. Za platbu poštovou poukážkou sa na pošte platí (viď tabuľka nižšie), ale suma je zanedbateľná (max. do 1,80€)  

Väčšina z Vás zaplatí o 0,60€ resp. 0,80€ viac ako pred rokom. Jednou cestou na poštu si budete môcť uhradiť aj dane a poplatky za KO a za psa – ušetríte cestu.

Poštový poukaz na účet – dvojdielny – POPLATOK ZA PLATBU POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 0,60 €
150 € 0,80 €
300 € 0,90 €
1 500 € 1,80 €

 

AKO NA TO ?

Príklady:

  1. Doručíme Vám dve rozhodnutia: príde Vám rozhodnutie daň za nehnuteľnosti a rozhodnutie platby za smeti (komunálny odpad) – obe celkové sumy na nich následne spočítate a výslednú sumu napíšete na poštovú poukážku, vyberiete si ľubovoľný variabilný symbol z jedného z rozhodnutí a ten vypíšte na poukážku
  2. Doručíme Vám jedno rozhodnutie: príde Vám rozhodnutie daň za nehnuteľnosti (preto lebo za komunálny odpad neplatíte – resp. platíte v inej obci) odpíšte do poštovej poukážky len celkovú sumu z neho a variabilný symbol z tohoto rozhodnutia – podobný prípad je ak by Vám prišlo len jedno rozhodnutie platby za smeti, lebo daň za nehnuteľnosti neplatíte (napr. daň platia Vaši rodičia)

 

Poštová poukážka s vyznačenými poliami ktoré vyplníte – táto Vám bude doručená spolu s rozhodnutiami

Príklad:

Peter Mrkvička z obce Čereňany vlastní v obci Beňuš nehnuteľnosti! Podal si daňové priznanie a na základe tohoto mu prišlo rozhodnutie so sumou dane, ktorú má obci uhradiť. Keďže medzi jeho nehnuteľnosťami vlastní v obci aj dom a občas sem príde a vyprodukuje odpad musí platiť ako chatár aj za komunálny odpad. Preto mu prišlo aj rozhodnutie so sumou za komunálny odpad (24,15€/rok). Je na ňom z ktorého rozhodnutia si vyberie variabilný symbol. On si vybral v tomto prípade variabilný symbol z rozhodnutia s vyššou sumou, teda variabilný symbol 1010700001 z rozhodnutia na platbu dane.  Obe sumy – teda sumu dane z prvého rozhodnutia, ktorej výška bola 69,10€ a aj sumu za komunálny odpad z druhého rozhodnutia 24,15€ spočítal a výslednú sumu napísal do poštovej poukážky tá bola 93,25€, poukážku doplnil o svoju adresu a variabilný symbol, ktorý sme už spomenuli – ten z rozhodnutia za platbu dane. Sumu následne napísal aj slovom. A teraz má všetko pripravené na platbu na pošte.

Ak by mu prišlo len jedno rozhodnutie (napríklad len rozhodnutie so sumou dane, lebo zdokladoval, že do obce nechodí a odpad neprodukuje) suma ktorú uvedie na poukážku by bola 69,10€, variabilný symbol by napísal ten ktorý mu prišiel v tomto rozhodnutí – v tomto prípade by bol rovnaký teda 1010700001 !

Tu je vyplnená poukážka z príkladu hore

Úhradu môžete stále realizovať aj cez internet – je to najpohodlnejšie a najlacnejšie !!! Platiť môžete aj po starom – hotovosťou na obecnom úrade, ale doba ktorú strávite na úrade bude výrazne dlhšia ako v predošlom období !!!

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up