Domov » Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Beňuš

IČO: 00313289
DIČ: 2021223039

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Č.Ú.: 2004519001/5600  Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK3056000000002004519001
BIC: KOMASK2X
Sídlo: Obec Beňuš,  Obecný úrad Beňuš č.355, 97664  Beňuš

Štatutárny zástupca: Katarína Srnková

e-mail: obecbenus@gmail.com

Tel.: +421 48 6198123
Fax: +421 48 6198225

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Beňuš na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

 

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up