Domov » Aktuality » Predchádzanie vzniku odpadov a využitie biologického odpadu

Predchádzanie vzniku odpadov a využitie biologického odpadu

Vážení spoluobčania:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, či ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Veríme, že nasledujúce informácie budú prínosom a inšpiráciou aj pre našich občanov a radi sa zapoja do tak veľmi potrebnej regulácie komunálneho odpadu.
 
užitočné články:

Kompostovanie

Využitie biologického odpadu na záhrade

10 Tipov, ako neplytvať potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

Scroll Up