Domov » Predaj a nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predaj a nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ROK 2013
Zverejnenie zámeru predaja majetku

ROK 2015
Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov

ROK 2016
Zámer na prenájom pozemku – Lukostrelnica 12.10.2016
Zverejnenie zámeru predaja majetku Ladislav Srnka 12.10.2016
Zverejnenie zámeru na nájom majetku obce Michal Berčík – 19.11.2016

ROK 2017
Zámer na odpredaj obecného pozemku – 16.1.2017
Zverejnenie zámeru nájmu obecného majetku – 1.3.2017
Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku – 10.5.2017

ROK 2018

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up