Domov » Aktuality » Pracovná pozícia

Pracovná pozícia

                                               Voľné pracovné miesto

Úsek služieb Beňuš, č.355, 976 64 Beňuš vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

  1. asistent učiteľa v materskej škole

         požadované predpoklady

 

– stredná pedagogická škola, alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

– overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

– doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

– životopis- príloha č.1

 

  1. školský psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg

       požadované predpoklady:

– ukončené VŠ vzdelanie príslušného odboru

– overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

– doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

– životopis -príloha č.1

 

Prihlášky zasielať na adresu: Úsek služieb, č. 355, 976 64 Beňuš

Termín ukončenia prijímania žiadostí:     28.2.2020 do 13,00 hod.

PRÍLOHA č. 1 – Vzor Životopisu

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up