Domov » Overovanie

Overovanie

Overovatelia: Erika Knižková, Ľubica Šperková

V prípade neprítomnosti zastupuje:

starostka obce – len v súrnych prípadoch!

POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

POPLATKY:

 • osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 2,00 € (za každý podpis),
 • osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti: 3,00 € (za každý podpis),
 • osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv): 3,00 € (za každý podpis),
 • osvedčenie odpisu (fotokópie): 2,00 € (za každú začatú stranu),
 • osvedčovanie listín je podmiené vyhotovením kópie listiny na obecnom úrade našim zamestnancom z dôvodu odsúhlasenia textu na listine (rozhoduje zamestnanec),
 • platba za kopírovacie práce nie je v cene overenia listiny.

Platí sa v pokladni Obecného úradu hotovosťou.

NEOVERUJEME:

 • fotokópie občianskych preukazov,
 • technické preukazy,
 • výpisy z listov vlastníctva,
 • geometrické plány,
 • mapy,
 • osvedčenia,
 • doklady s tzv. suchou pečaťou.

UPOZORNENIE:

 • zmluvy na overovanie podpisov musia byť zviazané, ak nie, platí osvedčovanie so zvýšenou náročnosťou,
 • pracovníčka má právo odmietnuť overenie a odkázať klientov na notársky úrad.

 

Prílohy:

Zákon_o_osvedcovani_listin_a_podpisov_na_listinach_obvodnymi_úradmi_a_obcami

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up