Domov » Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Vážení spoluobčania,

 

      služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.

     Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade:

  • osobne
  • emailom: obec@benus.sk,  Uviesť predmet: sms rozhlas, a v správe: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.

     Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne sledovať dianie okolo seba.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9249
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.

POPLATOK ZA VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE

Vyhlásenie oznamu počas pracovnej doby – predaj akéhokoľvek tovaru, alebo služby resp. všeobecné vyhlásenie oznamu2,00 €
Vyhlásenie oznamu mimo pracovnej doby – 4,00 €
Poplatok za vyhradené trhové miesto5,00 €

1. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu pre miestne organizácie pri usporiadaní kultúrnych a spoločenských podujatí a pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec.
2. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení na požiadanie pri životnom jubileu, úmrtí občana.

BEZ ZAPLATENIA POPLATKU OKREM PRÍPADOV V BODE 1 a 2 -NEVYHLASUJEME !!!

VZN – trhový poriadok

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up