Domov » Úradná tabuľa » Novoročný príhovor starostky obce

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení a milí spoluobčania,

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov a predsavzatí v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli dni dobré, veselé, radostné a šťastné, ale aj tie menej veselé. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Starostka obce je starostkou všetkých občanov a preto chcem, aby ste vedeli, že na obecnom úrade máte vždy otvorené dvere, aby sme spoločne našli riešenie na mnohé problémy a požiadavky vo vzájomnej úcte a tolerancii.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale zároveň sa tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce hodnotíte s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov nášho Beňuša.

Verím, že s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a v neposlednom rade Vás občanov, vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie. Naša práca sa občas stretne i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život.

Chcela by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce, všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im jej osud nie je ľahostajný.

V prichádzajúcom roku 2018 Vám prajem veľa lásky, sily a šťastia v každodennom živote, želám Vám pevné zdravie, vzájomný pokoj a harmóniu a hlavne zlepšenie medziľudských vzťahov. Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a vnúčatá, nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa poraziť zlo dobrom, riešiť nedorozumenia s nadhľadom a ceniť si to, čo má naozaj hodnotu. Prajem Vám krásny, úspešný, dobrý a požehnaný rok 2018.

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up