Domov » Aktuality » Novoročný príhovor pani starostky

Novoročný príhovor pani starostky

Vážení občania,

prihováram sa Vám v prvých hodinách Nového roku 2019. V kruhu najbližších sme si stihli zablahoželať do ďalšieho roku hlavne zdravie a šťastie. Mnohí z Vás v duchu bilancujú, čo všetko urobili, čo ich ešte čaká, pretože to nestihli v uplynulom roku. Ale pri telesnom a duševnom zdraví, dobrej vôli a chuti sa dá zvládnuť všetko.  

Je rok 2019. V tejto chvíli ešte nevieme, čo nám prinesie a aký bude. Ja Vám milí spoluobčania prajem, aby sa pokoj v duši získaný prežitím vianočných sviatkov preniesol na celý rok,  aby sme hľadali cesty ktoré nás spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.

Optimisti si želajú, aby bol nový rok lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký ako ten, ktorý sa práve skončil.  Ale iba na nás v skutočnosti záleží, aký si ho spravíme, či uprednostníme vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej potrebuje ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor, každá úloha a výzva, ktoré sú pred nami budú ľahšie a riešiteľnejšie. 

Aj na rok 2019 má obec naplánované nemalé úlohy. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce. Vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.

Chcem vopred poďakovať všetkým, ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému kto prispeje k tomu, aby spolunažívanie medzi nami bolo čo najpríjemnejšie, každému, kto bude mať chuť a záujem prispieť k rozvoju, zveľadeniu a k reprezentácii našej obce.

 

Na záver Vám milí občania, vinšujem všetko šťastie, v ten deň roku nového, nech Vás Pán Boh ochraňuje, od všetkého smutného a celý rok žiadne nehody, iba šťastné náhody a úsmevné príhody.

 

 

 

 

 

                                                                            Katarína Srnková, starostka obce

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up