Domov » Úradná tabuľa » VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku…

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku…

VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020schválené

Vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 12.12.2019

Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2019

 

NÁVRH VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020

Vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 21.11.2019

Zvesené z úradnej tabule dňa: 8.12.2019

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up