Domov » Úradná tabuľa » VZN č. 1/2020

VZN č. 1/2020

VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – schválené

Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 06.02.2020

Zvesené z úradnej tabule dňa: 

 

 

Návrh na VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Vyvesené na úradnej tabuli a na web stránke obce Beňuš dňa: 20.01.2020

Zvesené z úradnej tabule obce a web stránky obce Beňuš dňa: 05.02.2020

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up