Domov » Matrika

Matrika

Kontaktná osoba: Viera Košíková

Pomôžeme Vám vybaviť: sobášne listy, úmrtné listy, rodné listy a iné …
Správny poplatok za vyhotovenie týchto dokumentov je 5€

Za poplatok 2,00 je možné nahliadnuť do matričných kníh,
do kroniky obce Beňuš môžete nahliadnuť zdarma.

Čo budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať ?
Pri vybavovaní si určite nezabudnite občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a finančnú hotovosť (neplatí sa kolkami) !

 

Poplatky:

Povolenie uzavrieť manželstvo na inom ako matričnom úrade 20,00€
Delegovaný sobáš 20,00€
Uzavretie manželstva s cudzincom 70€
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100€ – poplatok určený uznesením OcZ
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€ – poplatok určený zo zákona
Poplatok spolu 170€ – za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Určenie otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, už počatému – bez poplatku (potrebná je účasť oboch rodičov a musia mať doklady totožnosti)

Bližšie informácie sa dozviete na čísle 048/619 87 21

 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up