Domov » Obecná knižnica

Obecná knižnica

Obecnú knižnicu spravuje Lucia Ďuricová

Otvorená je každú stredu od 14:00 do 17:00
Ďakujeme Vám za knižné tituly, ktoré nám bezodplatne posielate …

Ročný členský poplatok:
dospelí  – 1,- €
deti/dôchodcovia – 0,50€

 

Knihy zakúpené v roku 2018

Scroll Up