Domov » Aktuality » Finančná správa – informácia

Finančná správa – informácia

Vážení občania a podnikateľské subjekty,

od. 1 apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti
Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP, sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice
v skratke “ORP”, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke “VRP”

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny.
Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní 
žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do
1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné
podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu.
Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné
programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas
posledných dní.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP a staré
ERP-čky uý nebude možné používať.

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na 
portáli finančnej správy v časti eKasa – podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up