Domov » Dokumenty » Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

OCZ 2015-2018

ZASADNUTIA OcZ 2018 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P. Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
 25.  Riadne  7.2.2018  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 26.  Mimoriadne  4.4.2018  6  3  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 27.  Mimoriadne  9.5.2018  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 28.  Riadne  13.6.2018  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 29.  Mimoriadne  8.8.2018  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 30.  Mimoriadne  12.10.2018  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 1.  Ustanovujúce  5.12.2018  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

ZASADNUTIA OcZ 2017 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P. Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
19. Riadne 15.2.2017  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
20. Riadne 5.4.2017  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
21. Riadne 14.6.2017  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
22. Riadne 13.9.2017  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
23. Mimoriadne 18.10.2017  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
24. Riadne 13.12.2017  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

ZASADNUTIA OcZ 2016 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P. Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
11. Riadne 17.2.2016  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
12. Riadne 13.4.2016  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
13. Riadne 15.6.2016  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
14. Mimoriadne 10.8.2016  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
15. Riadne 28.9.2016  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
16. Mimoriadne 9.11.2016  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
17. Mimoriadne 29.11.2016  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
18. Riadne 14.12.2016  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

ZASADNUTIA OcZ 2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P. Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
1. Ustanovujúce 15.12.2014  9  0  Pozvánka  X  Uznesenia
2. Riadne 12.1.2015  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
3. Riadne 11.2.2015  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
4. Mimoriadne 11.3.2015  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
5. Riadne 15.4.2015  9  0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
6. Mimoriadne 6.5.2015  9  0  X  Zápisnica  Uznesenia
7. Riadne 10.6.2015  8  1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
8. Riadne 26.8.2015  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
9. Riadne 15.10.2015  9  0  X  Zápisnica  Uznesenia
10. Riadne 16.12.2015  7  2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

Zvukové nahrávky z OcZ Vám radi sprostredkujeme na požiadanie na obecnom úrade v Beňuši v pracovnej dobe. Prineste si USB kľúč. Jednotlivé dokumenty zverejňujeme postupne po ich podpísaní …

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up