Domov » Dokumenty » Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok platný od 30.4.2015 – schválený na OcZ 15.4.2015

Zásady hospodárenia s majetkom obce Beňuš 2015

Všetky OcZ sa konajú o 17:00 hodine vo veľkej zasadačke OcÚ v Beňuši – v prípade náhlej zmeny sa táto vyhlasuje rozhlasom (zmena času konania, dátumu konania, resp. zvolanie mimoriadneho OcZ), dokumenty zverejňujeme priebežne, okamžite ako je to možné po ich podpísaní poslancami overujúcimi zápisnicu …

OCZ 2019-2022

ZASADNUTIA OcZ 2020 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
                 
                 
                 
 16.  Riadne  09.12.2020            
 15.  Riadne  04.11.2020            
 14.  Riadne  09.09.2020           
 13.  Riadne  17.06.2020            
 12.  Riadne           ?                   
 11.  Riadne  05.02.2020           9            0 Pozvánka Zápisnica Uznesenia

ZASADNUTIA OcZ 2019 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
 10.  Riadne  11.12.2019   9   0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 9.  Mimoriadne  16.10.2019   8   1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 8.  Mimoriadne  13.08.2019   8   1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 7.  Mimoriadne  10.07.2019   8   1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 6.  Riadne  12.06.2019   7   2  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 5.  Riadne  03.04.2019   8   1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 4.  Riadne  13.02.2019   9   0  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia
 3.  Mimoriadne  30.01.2019   8   1         X  Zápisnica  Uznesenia
 2.  Riadne  12.12.2018   8   1  Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

Zasadnutia z predošlého volebného obdobia sú na strane 2

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up