Domov » Úradná tabuľa (strana 6)

Úradná tabuľa

Obecné noviny

Vážení občania, návrhom kultúrnej komisie pri Obecnom úrade v Beňuši sa tento rok začnú v Beňuši vydávať obecné noviny. Žiadame Vás o originálne podnety a návrhy pre názov novín. Doteraz navrhnuté názvy sú: Beňušan, Beneshava, Dobrý deň Beňuš, Deň v Beňuši, Čo nové v Beňuši, Beňušský hlásnik, Beňušské zvesti Podnety nám pomaly pribúdajú a my Vám za ne ďakujeme … Vaše návrhy nám prosím ...

Zobraziť aktualitu »

Vianočné trhy v Beňuši

Radi by sme Vás pozvali na vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 4.12. 2015 v piatok pred obecným úradom v Beňuši o 13:30 Zábava, punč, stánky a tá pravá vianočná atmosféra … GALÉRIA  

Zobraziť aktualitu »

Október – mesiac úcty k starším

Milí naši seniori, vážení hostia V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej ...

Zobraziť aktualitu »

!! POZOR NA CESTÁCH – Zaznamenali sme zvýšený počet dopravných nehôd

Vážené pani primátorky a páni primátori miest BB kraja, v dôsledku zvýšeného počtu dopravných nehôd na cestách BB kraja si Vás za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bytrici dovoľujem opätovne osloviť a požiadať o spoluprácu v rámci nášho preventívneho pôsobenia na všetkých účastníkov cestnej premávky. Nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a najmä následky na životoch a zdraví, ktoré sú s ...

Zobraziť aktualitu »

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu PHSR

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás zasiela „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“. Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up