Domov » Úradná tabuľa (strana 5)

Úradná tabuľa

Doplnenie krojového vybavenia ženskej FS Beňušianka

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte   Projekt bol realizovaný na základe zmluvy č.522/2015/ODDF poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016   Názov projektu:   Doplnenie krojového vybavenia ženskej FS Beňušianka Miesto realizácie: Beňuš č. 355 Realizátor: Obec Beňuš č. 355, 976 64 Beňuš Cieľom projektu bolo doplniť krojové vybavenie speváckej skupine Beňušianka, zakúpenie krojových čižiem, krojových topánok a heligónky. Etapa projektu: spočívala vo vytypovaní vhodných ...

Zobraziť aktualitu »

Mesiac úcty k starším – 23.10.2016

Milí spoluobčania, aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať peknú akciu pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. O bohatý program sa postarali naše deti a spevák, rodák Jozef Faško. Vychutnajte si fotky z tejto akcie. Ďalšie budeme pridávať priebežne. Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME. Dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí sa akcie nezúčastnili, si môžu príspevok 10€ prevziať na obecnom úrade u pani Šperkovej.  ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie AGB Beňuš – Družstvo

Vážení vlastníci pôdy Oznámenie AGB Beňuš, družstvo oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že bude vyplácať nájomné za rok 2016. Zároveň oznamuje, že má záujem o výkup poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Beňuš, Braväcovo, Bacúch a Brezno. Dovoľujeme si vlastníkov pôdy upozorniť, že poľnohospodársku pôdu môže podľa Ústavy Slovenskej republiky kupovať iba poľnohospodársky subjekt, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu tzv. Družstvo Beňuš. ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Obec Beňuš ako navrhovateľ so sídlom Beňuš 355, Beňuš 976 64 (IČO: 00 313 289), predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) oznámenie o zmene strategického ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up