Domov » Úradná tabuľa (strana 4)

Úradná tabuľa

Finančná správa – informácia

Vážení občania a podnikateľské subjekty, od. 1 apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou. Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP, sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke “ORP”, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke “VRP” Každá ...

Zobraziť aktualitu »

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025.   Pripomienkou možno v lehote do 12.2.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať. Na ostatné podnety (názory, ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby na prezidenta Slovenskej republiky 2019

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov pre voľby prezidenta SR 2019 Doručenie oznámenia člena a náhradníka OVK Vydanie hlasovacieho preukazu Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta ...

Zobraziť aktualitu »

Regionálna a potravinová správa – informácia + tlačivo

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu: TLAČIVO Predaj ošípanej na domácu spotrebu: TLAČIVO   Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje: Dňa 8.11.2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa ...

Zobraziť aktualitu »

Novoročný príhovor pani starostky

Vážení občania, prihováram sa Vám v prvých hodinách Nového roku 2019. V kruhu najbližších sme si stihli zablahoželať do ďalšieho roku hlavne zdravie a šťastie. Mnohí z Vás v duchu bilancujú, čo všetko urobili, čo ich ešte čaká, pretože to nestihli v uplynulom roku. Ale pri telesnom a duševnom zdraví, dobrej vôli a chuti sa dá zvládnuť všetko.   Je rok 2019. V tejto chvíli ešte nevieme, čo ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up