Domov » Úradná tabuľa (strana 2)

Úradná tabuľa

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku…

VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020 – schválené Vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 12.12.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2019   NÁVRH VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020 Vyvesené ...

Zobraziť aktualitu »

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúca školskej jedálne Beňuš

OZNÁMENIE: Obec Beňuš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca školskej jedálne Beňuš. Termín doručenia žiadostí do 20.11.2019. Výberové konanie vedúca Školskej jedálne Beňuš – INFORMÁCIE              vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke dňa: 04.11.2019 zvesené z úradnej tabule dňa: 20.11.2019

Zobraziť aktualitu »

Voľby do NR SR 2020 – výsledky

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2020 V OBCI BEŇUŠ   Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do NR SR na sobotu 29. februára 2020. Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Beňuš ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up