Domov » Úradná tabuľa (strana 10)

Úradná tabuľa

Október – mesiac úcty k starším

Milí naši seniori, vážení hostia V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej ...

Zobraziť aktualitu »

!! POZOR NA CESTÁCH – Zaznamenali sme zvýšený počet dopravných nehôd

Vážené pani primátorky a páni primátori miest BB kraja, v dôsledku zvýšeného počtu dopravných nehôd na cestách BB kraja si Vás za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bytrici dovoľujem opätovne osloviť a požiadať o spoluprácu v rámci nášho preventívneho pôsobenia na všetkých účastníkov cestnej premávky. Nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a najmä následky na životoch a zdraví, ktoré sú s ...

Zobraziť aktualitu »

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu PHSR

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás zasiela „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“. Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § ...

Zobraziť aktualitu »

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, Vážený pán starosta / vážená pani starostka, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov ...

Zobraziť aktualitu »

Integračné centrum sociálnej pomoci („ICSP“)

Dovoľte mi, aby som Vás v mene vedenia Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ďalej ASRPO SR) srdečne pozdravila a predstavila Vám činnosť organizácie, ktorou chceme byť nápomocní samosprávam miest a obcí pri skvalitňovaní života občanov. Našou činnosťou máme záujem v rámci aktívnej spolupráci so samosprávami miest a obcí prispievať odborne erudovanou pracovnou činnosťou k riešeniu sociálno – ekonomických problémov v našom kraji . Asociácia ...

Zobraziť aktualitu »

Slávnostné odovzdanie preliezok našim deťom

Dňa 23.9.2015 o 10:00 hod. sa v priestoroch Materskej školy v Beňuši konalo slávnostné otvorenie detského ihriska, ktoré vyrástlo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Otvorenie  zahájila pani starostka p. Katarína Srnková, ktorá privítala  poslanca BBSK p. Mgr. Slavomíra Pôbiša aj všetkých zúčastnených hostí. Realizátor projektu je Úsek služieb Beňuš a o priebehu a realizácii projektu prítomných informovala jeho konateľka Mgr. Jaroslava Niklová. Cieľom projektu pod ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up