Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Obecný úrad pracuje v pohotovostnom režime. Koronavírus – aktualizované informácie

POMOC SEBE A DRUHÝM COVID-19  OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 10 ODPORÚČANÍ KEĎ STE DOMA COVID-19 ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ COVID-19 USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE VEREJNOSŤ O KARANTÉNE Usmernenie pre obce – koronavírus Spoluobčania, ktorí sa v posledných dňoch vrátili zo zahraničia a sú v povinnej karanténe, je potrebné, aby sa nahlásili na pracovisku obvodnej hygieny a ...

Zobraziť aktualitu »

VZN č. 1/2020

VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – schválené Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 06.02.2020 Zvesené z úradnej tabule dňa:      Návrh na VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   Vyvesené na úradnej tabuli a na web stránke obce Beňuš ...

Zobraziť aktualitu »

Povinná registrácia chovu ošípanej

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov postupuje informácie pre obyvateľov ohľadom registrácie chovov ošípaných. Informácia o postupe registrácie 1 ks ošípaná Tlačivo Registrácia chovu ošípaných 2 ks a viac Tlačivo Predaj 1 ks ošípaná – Príloha č2 Tlačivo Registrácia chovu 1 ks ošípaná – Príloha č1  

Zobraziť aktualitu »

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš

VZN č. 3/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš – schválené Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 12.12.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2019   NÁVRH VZN č. 3/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 21.11.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 8.12.2019     ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up