Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v termíne od 14.10. do 16.12.2019, v čase od 8:00 do 16:00 hod. budú na cestnej komunikácii vykonávať práce súvisiace s výmenou verejného osvetlenia v obci.

Zobraziť aktualitu »

Zber papiera a použitých rastlinných olejov a tukov

zber sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu: obec Beňuš dňa 17.10.2019 (štvrtok) – v čase od 9:00 – 12:00 hod. a dňa 18.10.2019 (piatok)– v čase od 9:00 -10:00 hod. časť Gašparovo a od 10:00 – 11:00 hod. časť Filipovo VÝKUP PAPIERA LETÁK JESEŇ 2019    

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o konaní dražby

Oznámenie o konaní dražby PRÍLOHA   vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke dňa: 16.9.2019 zvesené z úradnej tabule dňa: 10.10.2019

Zobraziť aktualitu »

Všeobecne záväzné nariadenie obce

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 14.8.2019 zvesené z úradnej tabule: 2.9.2019

Zobraziť aktualitu »

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor    z a k a z u j e: využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. OZ Beňuš nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej le “LC”) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o konaní dražby

Oznámenie o konaní dražby: PRÍLOHA   vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke: 8.7.2019 zvesené z úradnej tabule: 25.7.2019

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up