Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Uznesenie OcZ – platba dane z nehnuteľností

Platenie nájmu za obecné nebytové priestory v čase COVID-19 a dane z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš: a) schvaľuje podnikateľským subjektom, ktorí z dôvodu COVID – 19 a nariadenia ústredného krízového štábu SR uzavreli prevádzky zaplatia nájom za mesiace uzavretia v alikvotnej čiastke. b) schvaľuje odklad splatnosti daní z nehnuteľností do 30.09.2020 pre všetkých daňovníkov. Zverejnené na web stránke obce: ...

Zobraziť aktualitu »

Koronavírus – aktualizované informácie

POMOC SEBE A DRUHÝM COVID-19  OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 10 ODPORÚČANÍ KEĎ STE DOMA COVID-19 ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ COVID-19 USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE VEREJNOSŤ O KARANTÉNE Usmernenie pre obce – koronavírus Príkazný list starostky obce Beňuš č. 1/2020 Spoluobčania, ktorí sa v posledných dňoch vrátili zo zahraničia a sú v povinnej karanténe, je potrebné, aby ...

Zobraziť aktualitu »

VZN č. 1/2020

VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – schválené Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 06.02.2020 Zvesené z úradnej tabule dňa:      Návrh na VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   Vyvesené na úradnej tabuli a na web stránke obce Beňuš ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up