Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

VZN č. 1/2020

VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – schválené Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 06.02.2020 Zvesené z úradnej tabule dňa:      Návrh na VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   Vyvesené na úradnej tabuli a na web stránke obce Beňuš ...

Zobraziť aktualitu »

Povinná registrácia chovu ošípanej

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov postupuje informácie pre obyvateľov ohľadom registrácie chovov ošípaných. Informácia o postupe registrácie 1 ks ošípaná Tlačivo Registrácia chovu ošípaných 2 ks a viac Tlačivo Predaj 1 ks ošípaná – Príloha č2 Tlačivo Registrácia chovu 1 ks ošípaná – Príloha č1  

Zobraziť aktualitu »

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš

VZN č. 3/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš – schválené Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 12.12.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2019   NÁVRH VZN č. 3/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beňuš Vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 21.11.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 8.12.2019     ...

Zobraziť aktualitu »

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku…

VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020 – schválené Vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 12.12.2019 Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2019   NÁVRH VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2020 Vyvesené ...

Zobraziť aktualitu »

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúca školskej jedálne Beňuš

OZNÁMENIE: Obec Beňuš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca školskej jedálne Beňuš. Termín doručenia žiadostí do 20.11.2019. Výberové konanie vedúca Školskej jedálne Beňuš – INFORMÁCIE              vyvesené na úradnej tabuli obce a web stránke dňa: 04.11.2019 zvesené z úradnej tabule dňa: 20.11.2019

Zobraziť aktualitu »

Voľby do NR SR 2020

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do NR SR na sobotu 29. februára 2020. Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Beňuš Informácie pre voličov obec Beňuš zverejňuje elektronickú a písomnú adresu ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up