Domov » Archív autora: spravca spravca

Archív autora: spravca spravca

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor    z a k a z u j e: využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. OZ Beňuš nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej le “LC”) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika ...

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľn. pôdy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje a vyzýva, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred ...

Zobraziť aktualitu »

Nebezpečenstvo požiarov – vyhlásenie HaZZ v Brezne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlhotrvajúce teplé a suché počasie  je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu ...

Zobraziť aktualitu »
Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up