Domov » Zverejňovanie žiadostí

Zverejňovanie žiadostí

ROK 2018

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1  12/2018  Peter Kapusta  17.1.2018    Výrub
2  47/2018  Anna Libičová  5.3.2018    Výrub
3  115/2018  Materská škola Beňuš  22.5.2018    Výrub
4 124/2018  Šimon Čechvala  6.6.2018    Výrub
5  179/2018  Úsek služieb, Beňuš  24.9.2018    Výrub
6  183/2018  Anna Balážová  24.9.2018    Výrub
7  190/2018  Jozef Frgelec  24.9.2018    Výrub
8  198/2018  Ján Gažura  27.9.2018    Výrub
9  219/2018  Štefan Knapčok  14.11.2018    Výrub
10          
11          

 

ROK 2017

 

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1  7/2017  Obec Beňuš  10.1.2017    Výrub
2  8/2017  Rímsko-katolícka cirkev Beňuš  10.1.2017    Výrub
3  42/2017  AGB Beňuš – Družstvo  28.2.2017    Výrub
4  50/2017  Božena Nemčoková  7.2.2017    Výrub
5  87/2017  AGB Beňuš – Družstvo  11.4.2017    Výrub
6  66/2017  Renát Faško  23.3.2017    Výrub
7  142/2017  CEVING s.r.o. (Pro Asfalt)  7.7.2017    Výrub

ROK 2016

 

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1  355/2016  Jozef Adamec  11.11.2016    Výrub
2  366/2016  Jozef Srnka, Filipovo 17  30.11.2016    Výrub
3  367/2016  Jozef Srnka, Filipovo 20 30.11.2016    Výrub