Domov » Zverejňovanie žiadostí

Zverejňovanie žiadostí

ROK 2018

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1  12/2018  Peter Kapusta  17.1.2018    Výrub
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

ROK 2017

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1  7/2017  Obec Beňuš  10.1.2017    Výrub
2  8/2017  Rímsko-katolícka cirkev Beňuš  10.1.2017    Výrub
3  42/2017  AGB Beňuš – Družstvo  28.2.2017    Výrub
4  50/2017  Božena Nemčoková  7.2.2017    Výrub
5  87/2017  AGB Beňuš – Družstvo  11.4.2017    Výrub
6  66/2017  Renát Faško  23.3.2017    Výrub
7  142/2017  CEVING s.r.o. (Pro Asfalt)  7.7.2017    Výrub
8          
9          

ROK 2016

Číslo spisu Žiadateľ Zverejnené Začatie konania Žiadosť
1    Jozef Adamec  11.11.2016   Výrub
2    Jozef Srnka, Filipovo 17  30.11.2016   Výrub
3    Jozef Srnka, Filipovo 20  30.11.2016   Výrub
4          
5          
6          
7          
8          
9