Domov » Zmluvy

Zmluvy

ROK 2018

Číslo Zmluva Popis Druhá Strana Uzavretá Zverejnená Suma (€)
11/2018            
10/2018            
9/2018            
8/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ján Kaclík  10.4.2018   10.4.2018  
7/2018  Kúpna zmluva č. 2  Kúpna zmluva – predaj obecného majetku  Ján Kupčok  8.3.2018   12.3.2018  405,- €
6/2018  Kúpna zmluva č. 3  Kúpna zmluva – pozemky k stavbe zberný dvor Anna Libičová, Janka Kvačkajová  12.2.2018   15.3.2018  5000,- €
5/2018  Zmluva  Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry  Mgr. Jana Martančíková  8.2.2018   8.2.2018  4133,35 €
4/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  ONERTEX  7.2.2018   7.2.2018  
3/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  Lesy SR  29.1.2018  29.1.2018  
2/2018  Zmluva voda Gašparovo  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu  StVPS – Veolia  17.1.2018  17.1.2018  
1/2018  Kúpna zmluva č. 1  Kúpna zmluva – predaj obecného majetku  Pavel Baliak  8.1.2018  8.1.2018  2276,- €