Domov » Zmluvy

Zmluvy

ROK 2017

Číslo Zmluva Popis Druhá Strana Uzavretá Zverejnená Suma (€)
31/2017            
30/2017  Zmluva o účinkovaní  Vystúpenie FS Dubina  OZ Rožňavskí permoníci  19.6.2017    360€
29/2017  Dohoda o poskytnutí príspevku  Príspevok od Lesov na cesty  LESY SR, BB  8.6.2017  30.6.2017  10000€
28/2017  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  Oprava havarijného stavu kostola v Beňuši  Obec Braväcovo    28.6.2017  4000€
27/2017  Zmluva o spolupráci  Propagácia a darovanie  Komunálna poisťovňa, a.s.    28.6.2017  200€
26/2017  Zmluva o prenájme motorového vozidla  Odvozné vozidlo kontajnerov  Obecné služby Beňuš s.r.o.    22.6.2017  
25/2017  Servisná zmluva  Poskytovanie technickej služby  Ing. Miroslav Šiffer – CONEX    15.6.2017  
24/2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Nájom priestorov OcÚ  Miestne prevádzkárne s.r.o    15.6.2017  
23/2017  Zmluva o nájme dopravného prostriedku  Nájom osobného automobilu Škoda Fabia  Miestne prevádzkárne s.r.o.    15.6.2017  
22/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  OZ Čučoriedka    12.6.2017  100€
21/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  DHZ Gašparovo    12.6.2017  2000€
20/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  OZ Dobrodružstvo    12.6.2017  300€
19/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  Jednota DO    12.6.2017  300€
18/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  TJ Slovan    12.6.2017  3500€
17/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie  FS Beňušianka    12.6.2017  300€
16/2017  Zmluva o poskytovaní služieb  Audit  Ing. Eva Kútiková  11.5.2017  8.6.2017  
15/2017  Zámenná zmluva  Prekládka cestnej komunikácie  Zdenka Krčulová    5.6.2017  –
14/2017  Dodatok k zmluve  Internet  Slovak Telekom a.s.    5.6.2017  19,99€
13/2017  Darovacia zmluva  Realizácia športovej olympiády  Ing. Ján Lukáč    29.5.2017  30€
12/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Peter Kochan    12.5.2017  
11/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Blanka Srnková    10.5.2017  
10/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Viera Laurincová    25.4.2017  
9/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Alena Bačkovská    21.4.2017  
8/2017  Kúpna zmluva  Kúpna zmluva – vysporiadanie  Igor Faško    10.4.2017  0,01€
7/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Anna Majeríková    20.3.2017  
6/2017  Dodatok k zmluve  Pevná linka  Slovak Telecom    20.3.2017  29€
5/2017  Kúpna zmluva  Odkúpenie obecného pozemku  Ladislav Srnka    20.2.2017  615,60€
4/2017  Zmluva kontrola ihrísk  Kontrola detských prvkov  EKOTEC    10.2.2017  230€
3/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Mezírková Erika    7.2.2017  
2/2017  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Alena Škantárová    6.2.2017  
1/2017  Zámenná zmluva   Zámena pozemkov   Jozef Srnka  20.1.2017  27.1.2017