Domov » Zmluvy

Zmluvy

ROK 2018

 

Číslo Zmluva Popis Druhá Strana Uzavretá Zverejnená Suma (€)
42/2018            
41/2018            
40/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ing. Peter Baliak  13.11.2018  13.11.2018  
39/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Anna Baliaková  12.11.2018  13.11.2018  
38/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Zlata Pôbišová  9.11.2018  9.11.2018  
37/2018  Grantový účet č. 2  čerpanie dotácií „stavebné úpravy ZŠ Beňuš“  Prima Banka  7.11.2018  7.11.2018  
36/2018  Zmluva o dielo  Rekonštrukcia hasične vo Filipove  Milix, s.r.o.  29.10.2018  05.11.2018  48 747,58 €
35/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Cyril Faško  19.10.2018  22.10.2018  
34/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Marián Faško  19.10.2018  19.10.2018  
33/2018  Zmluva o dielo  Rekonštrukcia vodojemu Beňuš  Obecné služby Beňuš, s.r.o.  1.10.2018  16.10.2018  
32/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Peter Laurinc  1.10.2018  1.10.2018  
31/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ivan Gazdík  26.9.2018  1.10.2018  
30/2018  Grantový účet č.1  čerpanie dotácií „Rekonštrukcia vodojemu“  Prima Banka  25.9.2018  25.9.2018  
29/2018  Zmluva o prenájme budovy  budova MŠ a Školskej jedálne  Úsek služieb  20.9.2018  24.9.2018  
28/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Mária Citterbergová  20.9.2018  24.9.2018  
27/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Elena Gašperanová  20.9.2018  24.9.2018  
26/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ladislav Baliak  18.9.2018  18.9.2018  
25/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Pavel Divok  17.9.2018  17.9.2018  
24/2018  Zmluva  Zmluva o spracúvaní osobných údajov  MADE, s.r.o.  4.9.2018 4.9.2018  
23/2018 Zmluva o prenájme  tlačové zariadenie  MMJ Invest, s.r.o. 8.8.2018  23.8.2018  
22/2018  Kúpna zmluva č. 4 Kúpna zmluva – pozemok  Miroslava Srnková  15.8.2018  15.8.2018  6006,- €
21/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Darina Feriancová  23.7.2018  15.8.2018  
20/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Elena Košková  22.6.2018  30.6.2018  
19/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Mária Citterbergová  22.5.2018  30.6.2018  
18/2018  Zmluva  Zmluva o reklamnej spolupráci  EVIS-A, s.r.o.  26.6.2018  30.6.2018  
17/2018  Dodatok k zmluve  Prenájme časti Futbalového ihriska vo Filipove  Lukostrelecký klub  26.6.2018  27.6.2018  
16/2018  Zmluva  Zmluva o ochrane osobných údajov  osobnyudaj.sk, s.r.o.  24.5.2018  7.6.2018  54,- € /mesačne
15/2018  Zmluva  Zmluva o poskytnutí služby – interný audit  Ing. Eva Kútiková – audítorka  29.5.2018  7.6.2018  1200,- €
14/2018  Zmluva  Zmluva o dielo – folklórne vystúpenie  Patrícia Sihelská  4.6.2018  4.6.2018  250,- €
13/2018  Zmluva  Zmluva o dielo č. 3/2018 – chodníky cintorín  Igor Kútik – ROGI 25.5.2018 4.6.2018  11716,31 €
12/2018  Zmluva  Zmluva o dielo č. 2/2018 – Obecný úrad  Igor Kútik – ROGI  14.5.2018  16.5.2018  8055,84 €
11/2018  Zmluva  Zmluva o umeleckom výkone  LOJZO – hudobná skupina  4.5.2018  14.5.2018  
10/2018  Zmluva  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania  Obchodná akadémia v Brezne  13.3.2018  14.5.2018  
9/2018 Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ján Dlholucký  2.5.2018    2.5.2018   
8/2018  Zmluva na hrobové miesto  Zmluva na hrobové miesto  Ján Kaclík  10.4.2018   10.4.2018  
7/2018  Kúpna zmluva č. 2  Kúpna zmluva – predaj obecného majetku  Ján Kupčok  8.3.2018   12.3.2018  405,- €
6/2018  Kúpna zmluva č. 3  Kúpna zmluva – pozemky k stavbe zberný dvor Anna Libičová, Janka Kvačkajová  12.2.2018   15.3.2018  5000,- €
5/2018  Zmluva  Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry  Mgr. Jana Martančíková  8.2.2018   8.2.2018  4133,35 €
4/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  ONERTEX  7.2.2018   7.2.2018  
3/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  Lesy SR  29.1.2018  29.1.2018  
2/2018  Zmluva voda Gašparovo  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu  StVPS – Veolia  17.1.2018  17.1.2018  
1/2018  Kúpna zmluva č. 1  Kúpna zmluva – predaj obecného majetku  Pavel Baliak  8.1.2018  8.1.2018  2276,- €