Domov » Zmluvy

Zmluvy

ROK 2018

Číslo Zmluva Popis Druhá Strana Uzavretá Zverejnená Suma (€)
10/2018            
9/2018            
8/2018            
7/2018             
6/2018             
5/2018  Zmluva  Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry  Mgr. Jana Martančíková  8.2.2018   8.2.2018  
4/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  ONERTEX  7.2.2018   7.2.2018  
3/2018  Zmluva  o budúcej zmluve  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  Lesy SR  29.1.2018  29.1.2018  
2/2018  Zmluva voda Gašparovo  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu  StVPS – Veolia  17.1.2018  17.1.2018  
1/2018  Kúpna zmluva  Kúpna zmluva – predaj obecného majetku  Baliak Pavel  8.1.2018  8.1.2018