Domov » Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Obstarávania v roku 2017

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaný termín plnenia zákazky Predpokladaná cena bez DPH Špecifikácia zákazky
1  9.1.2017  Amfiteáter Beňuš – PD pre SP  2017  3500€  Informácia
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
           
           

Obstarávania v roku 2016

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaný termín plnenia zákazky Predpokladaná cena bez DPH Špecifikácia zákazky
1  25.2.2016 Oprava sociálnych zariadení – Ihrisko Filipovo  3-5/2016  5000  Informácia
2  24.3.2016 Rekonštrukcia obecných garáží  5-7/2016  30000  Informácia
3  19.5.2016 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby „Miestne komunikácie Beňuš“  7-12/2016  5000  Informácia
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          

 

Obstarávania v roku 2015
28.9.2015 – Oprava MCK (Miestne cestné komunikácie)
18.9.2015 – INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY – Stavebné práce MF Ihrisko
15.5.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – „Prestrešenie, ozvučenie, osvetlenie a pódium na oslavu 635. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beňuš“
24.3.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – „Rekonštrukcia obecných garáží“
20.2.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – „Rekonštrukcia malej zasadačky“
13.2.2015 – Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základnej školy Beňuš“
27.1.2015 – Informácia o zadávaní zákazky – „Rekonštrukcia obecného úradu v Beňuši“

Staršie obstarávania
Výzva na predloženie ponuky – IBV Bániky I. etapa
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky na rekonštrukciu autobusovej zastávky
zverejnenie zámeru,prenajať pozemky II.
vyhlásenie ovs,prenájom poľ.poz.II.
Podmienky ovs prenájom pozemkov II.
Verejné obstarávanie – prieskum trhu, výmena okien a dverí v Gašparove
Verejné obstarávanie – Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby ČOV ZŠ Beňuš
Verejné obstarávanie – vyžínač
Verejné obstarávanie – prieskum trhu kanalizačné rúry
Naradie na aktivačné práce
Verejné obstarávanie – Oprava miestnych komunikácií obce Beňuš
Verejné obstarávanie, Čelný nakladač, traktor 2013
Verejné obstarávanie, Rekonštrukcia MK 2013
Verejné obstarávania – podlimitná zákazka