Domov » Úradná tabuľa » Právna pomoc

Právna pomoc

Vážení spoluobčania,
potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie ?
Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

Viac informácií