Domov » Poslanci a komisie pri OcZ

Poslanci a komisie pri OcZ

ZOZNAM POSLANCOV OcZ

  1. Michal Farárik                          Beňuš-Gašparovo 226
  2. Martin Gonda                            Beňuš 411
  3. Anna Kánová                             Beňuš 336
  4. Kamil Košík                               Beňuš-Gašparovo 239
  5. Martin Kovalčík, Ing                Beňuš-Pôbišovo 485
  6. Peter Lilko, Ing                         Beňuš 341
  7. Jozef Srnka                                Beňuš-Filipovo 20
  8. Tomáš Srnka, PharmDr.           Beňuš-Filipovo 20
  9. Juraj Škôlka                              Beňuš-Gašparovo 157

Komisie pri OcZ 2014-2018