Domov » Úradná tabuľa » Oznámenie o prerokovaní zadania pre vypracovanie územného plánu mesta Brezno

Oznámenie o prerokovaní zadania pre vypracovanie územného plánu mesta Brezno

V súlade s ustanovením §20, ods.3) stavebného zákona predkladá mesto Brezno návrh Zadania pre vypracovanie územného plánu na verejné nahliadnutie.
Pripomienky a podnety je možné predložiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Oznámenie o prerokovaní zadania pre vypracovanie územného plánu mesta Brezno