Domov » Obecné služby s.r.o.

Obecné služby s.r.o.

Obchodné meno, sídlo:          Obecné služby Beňuš s.r.o., 976 64 Beňuš 355

Deň zápisu:                            16.3.2012

Predmet činnosti:                   -podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

                                               -čistiace a upratovacie služby

                                               -kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi

                                               alebo iným prevádzkovateľom živností

                                               -prípravné práce k realizácii stavby

                                               -uskutočňovanie stavieb a ich zmien

                                               -dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

                                               -administratívne služby

 

Štatutárny orgán:                   Lucia Ďuricová, konateľka spoločnosti

                                             Mgr. Jaroslava Niklová, prokurista

O nás: Spoločnosť poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby, ktoré môžu využívať právnické aj fyzické osoby zo širokého okolia. Nosnou činnosťou spoločnosti je preprava odpadu a to: komunálneho, objemného, drobného stavebného odpadu, stavebného odpadu, dovoz materiálu. Ďalej vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií a mulčovacie práce.

Našim cieľom je poskytovanie kvalitných služieb vymedzených zakladateľskou listinou nielen pre obec, občanov a podnikateľské subjekty obce Beňuš, ale aj pre okolité obce.

Vozový park:

 1. Špeciálny automobil – lanový nosič kontajnerov Š 706 MTSP 24 NK
 • preprava stavebného materiálu – štrk, piesok, zemina
 • preprava zeleného odpadu, konárov
 • preprava materiálu do dĺžky 3,5m
 • prevoz rôznych materiálov pri rekonštrukciách a prestavbách budov a zariadení
 • dovoz, odvoz a prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz odpadu na skládku
 1. Traktor Zetor Proxima 85
 • s prípojnou snehovou radlicou: zimná údržba miestnych komunikácií
 • nakladacou radlicou
 • s mulčovačom /Mastercar/

Cenník:

 1. Špeciálny automobil – lanový nosič kontajnerov Š 706 MTSP 24 NK
Odvoz materiálu: /štrk, piesok, drevo, KO/

Mimo obce

km

+ jedna jazda

 

V rámci obce

Jedna jazda

 

 

1,2 €

 20,- €

 

 

25,-€

   
 

prenájom kontajnera – 1 deň

 

 

1,- €

 

 1. Traktor Zetor Proxima 85
 

s prípojnou snehovou radlicou  –  1 hod.

 

20 €

 

 

s mulčovačom a nakladacou radlicou  –

1 hod.

 

20 €

 

Kontakt:

 048/6198 721 Mgr. Jaroslava Niklová

E-mail: jaroslava.niklova@benus.sk

Vodič  – 0948 428 805 Mikuláš Šperka

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,00 hod. – 15,00 hod.

Utorok:           7,00 hod. – 15,00 hod.

Streda:            7,00 hod. – 17,00 hod.

Štvrtok:           7,00 hod. – 15,00 hod.

Piatok:            7,00 hod. – 13,00 hod.