Domov » Materská škôlka

Materská škôlka

Materská škola v Beňuši patrí medzi najstaršie materské školy na Horehroní. Jej vznik sa datuje od septembra 1946.

V súčasnosti  je zriaďovateľom školy Obec Beňuš. Starostka obce Katarína Srnková a štatutárny zástupca školy Mgr. Jaroslava Niklová sú ľudia, ktorí sa pravidelne zaujímajú o dianie a život  v škole. Aj ich zásluhou sa škola už viac rokov dozadu, krok za krokom, modernizuje a skrášľuje. Postupné vylepšenia nastali  vybudovaním vlastnej plynovej kotolne,  parkoviska a chodníka k MŠ, nových dlažieb , výmenou WC, výmenou okien a vstupných dverí, vybudovaním nového altánku v školskej záhrade, obohatením  záhradného vybavenia pre hry detí. Aj interiér triedy prešiel mnohými zmenami k lepšiemu. Vymenili sme stoličky, detský nábytok, detské hracie kútiky. V materskej škole majú deti možnosť pracovať s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá ponúka mnoho jedinečných možností výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy tvorí vstupnú bránu do obce Beňuš v smere Brezno – Červená Skala. Sídli  na okraji obce, ale je v strede záujmu obce, žije v nej a s ňou. Deti, ktoré školu navštevujú sú občanmi Beňuša a blízkych ( k nej patriacich ) obcí , Gašparovo a Filipovo. Majú tu svoj domov, svoje rodiny, vychádzajú z tohto prostredia, ktoré ich ovplyvňuje a formuje. Prostredníctvom materskej školy vstupujú deti do nového sociálneho prostredia, ktoré im prináša mnoho nových podnetov, zážitkov a nových kontaktov. Zariadenie školy navodzuje domácku atmosféru.

Materská škola je v súčasnosti jednotriedna. Navštevujú ju deti spravidla od  troch do šesť rokov veku. Na škole pracujú dvaja pedagogickí a jeden nepedagogický zamestnanec. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečuje riaditeľka školy Ivana Rozložná a učiteľka Veronika Ďuricová. O hygienu a čistotu priestorov školy sa stará školníčka Miroslava Dolinská.

Škola má vlastnú kuchyňu, kde sa stravujú deti  a zamestnanci materskej školy a taktiež aj žiaci a učitelia základnej školy.