Domov » Dôležité tel. čísla

Dôležité tel. čísla

Hasiči: 150
DHZ Gašparovo, Juraj Škôlka : 0903 255 038
Záchranná služba: 155
Integrovaný záchranný systém: 112
Mestská polícia: 159

Hlásenie porúch:
Elektrina: 0800 159 000
Plyn: 0850 111 727
Voda: Poruchová linka VEOLIA – 0850 111 234
Obecný vodovod: 0908 146 164
0918 385 771
Polícia Pohorelská Maša : 0961 623 901

Zdravotné stredisko Beňuš:

MUDr. Slavomír Pôbiš – lekár pre deti a dorast: 048/6198 247

MUDr. Beáta Dikaszová – praktický lekár pre dospelých: 048/6198 112

MUDr. Eva Kováčiková – stomatológ: 048/6198 137

POŠTA Beňuš: 048/6198 120

ZŠ Beňuš: 048/6198 158

MŠ Beňuš: 048/6198 150

 

AGB BEŇUŠ Družstvo: 048/6198 156

Kameňolom Leňušská:
Peter Kohan – konateľ
Mobil: 0905 752 313

Píla Gašparovo – ONERTEX
Tel: 048/6198 827