Domov » Dôležité tel. čísla

Dôležité tel. čísla

Hasiči: 150
DHZ Gašparovo, Juraj Škôlka : 0903 255 038
Záchranná služba: 155
Integrovaný záchranný systém: 112
Mestská polícia: 159

Hlásenie porúch:
Elektrina: 0800 159 000
Plyn: 0850 111 727
Voda: Poruchová linka VEOLIA – 0850 111 234
Obecný vodovod: 0908 146 164
0918 385 771
Polícia Pohorelská Maša : 0961 623 901

AGB BEŇUŠ Družstvo: 048 6198 156

Kameňolom Leňušská:
Peter Kohan – konateľ
Mobil: 0905 752 313

Píla Gašparovo – ONERTEX
Tel: 048 6198 827