Domov » Úradná tabuľa (strana 5)

Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Obec Beňuš ako navrhovateľ so sídlom Beňuš 355, Beňuš 976 64 (IČO: 00 313 289), predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického ...

Zobraziť aktualitu »

Obecné noviny

Vážení občania, návrhom kultúrnej komisie pri Obecnom úrade v Beňuši sa tento rok začnú v Beňuši vydávať obecné noviny. Žiadame Vás o originálne podnety a návrhy pre názov novín. Doteraz navrhnuté názvy sú: Beňušan, Beneshava, Dobrý deň Beňuš, Deň v Beňuši, Čo nové v Beňuši, Beňušský hlásnik, Beňušské zvesti Podnety nám pomaly pribúdajú a my Vám za ne ďakujeme … Vaše návrhy nám prosím ...

Zobraziť aktualitu »

Vianočné trhy v Beňuši

Radi by sme Vás pozvali na vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 4.12. 2015 v piatok pred obecným úradom v Beňuši o 13:30 Zábava, punč, stánky a tá pravá vianočná atmosféra … GALÉRIA  

Zobraziť aktualitu »

Október – mesiac úcty k starším

Milí naši seniori, vážení hostia V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej ...

Zobraziť aktualitu »