Domov » Úradná tabuľa (strana 4)

Úradná tabuľa

Mesiac úcty k starším – 23.10.2016

Milí spoluobčania, aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať peknú akciu pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. O bohatý program sa postarali naše deti a spevák, rodák Jozef Faško. Vychutnajte si fotky z tejto akcie. Ďalšie budeme pridávať priebežne. Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME. Dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí sa akcie nezúčastnili, si môžu príspevok 10€ prevziať na obecnom úrade u pani Šperkovej.  ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie AGB Beňuš – Družstvo

Vážení vlastníci pôdy Oznámenie AGB Beňuš, družstvo oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že bude vyplácať nájomné za rok 2016. Zároveň oznamuje, že má záujem o výkup poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Beňuš, Braväcovo, Bacúch a Brezno. Dovoľujeme si vlastníkov pôdy upozorniť, že poľnohospodársku pôdu môže podľa Ústavy Slovenskej republiky kupovať iba poľnohospodársky subjekt, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu tzv. Družstvo Beňuš. ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Obec Beňuš ako navrhovateľ so sídlom Beňuš 355, Beňuš 976 64 (IČO: 00 313 289), predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického ...

Zobraziť aktualitu »