Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Regionálna a potravinová správa – informácia + tlačivo

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje: Dňa 8.11.2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa ruší výnimka z povinnosti registrácie chovu ošípaných, v ktorom sa chová jedná ošípaná pre vlastnú spotrebu. Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente BBSK

Oznámenie o strategickom dokumente, oznámenie dotknutej obci § 6 ods. 2, písm. c)zákona č. 24/2006 Z.z.   Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Zobraziť aktualitu »

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce   Miestna  volebná komisia v Beňuši podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 970 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na ...

Zobraziť aktualitu »

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre? Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, ...

Zobraziť aktualitu »

Zabezpečenie psov !

Vážení majitelia psov!      Obecný úrad dôrazne vyzýva všetkých majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov po obci, nakoľko ohrozujú občanov, najmä deti a znečisťujú verejné priestranstvá. Obecný úrad upozorňuje, že majiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta. V prípade opakovaného neuposlúchnutia výzvy, budeme nútení danú vec postúpiť ...

Zobraziť aktualitu »

Predchádzanie vzniku odpadov a využitie biologického odpadu

Vážení spoluobčania: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, či ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami. Veríme, že nasledujúce informácie budú prínosom a inšpiráciou aj pre našich občanov a radi sa zapoja do tak veľmi potrebnej regulácie ...

Zobraziť aktualitu »

RECYKLOVAŤ TEXTIL SA OPLATÍ !!!

Hromadenie starého oblečenia na skládkach sa stal celosvetový problém. Spoločnosť H&M sa preto rozhodla pre jeho zber a následne recykláciu. Doneste tašku svojho nechceného oblečenia do recyklačného boxu v miestnej predajni H&M. Vítané sú všetky textílie – akákoľvek značka, akýkoľvek stav – aj nepárne ponožky, vynosené tričká a staré obliečky. Textílie potom idú do najbližšieho recyklačného závodu, kde sa ručne ...

Zobraziť aktualitu »

SMS ROZHLAS v obci

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť ...

Zobraziť aktualitu »