Domov » Archív autora: spravca spravca (strana 10)

Archív autora: spravca spravca

Novembrový prehľad podujatí na Horehroní

Prajem krásny deň z Klastra Horehronie! V prílohe Vám posielam novembrový prehľad podujatí na Horehroní. Viac nielen o podujatiach nájdete na našej facebook stránke Horehronie, Paradise in the Tatras. V prípade, že máte záujem, aby Vaše podujatie bolo zaradené do prehľadu, pošlite nám všetky informácie a info letáčik.     V prípade, že nechcete zasielať informácie z Klastra Horehronie, napíšte na info@horehronie.net ,,Nezasielať informácie z Klastra Horehronie.“ S pozdravom a pekný ...

Zobraziť aktualitu »

Zbierka v mene Charity v Brezne

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť v mene Charity v Brezne s prosbou o pomoc pri organizovaní a propagácii Zbierky potravinovej pomoci. Aj tento rok, v  dňoch 16. – 21. 11. 2015 organizuje Slovenská katolícka charita potravinovú zbierku, do ktorej sa už po tretí krát zapojí aj naša charita v Brezne. Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín (ale aj drogérie) ...

Zobraziť aktualitu »

Zber elektroodpadu 10.11.2015

Dňa 10.11.2015 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu – v tento deň je nutné mať nachystaný elektroodpad v celku pred bránami – rozobraté chladničky, práčky a iné sa neberú !!! Zber elektroodpadu 10.11.2015

Zobraziť aktualitu »

Divadielko „Z klobúka“ z Banskej Bystrice pripravuje

Dobrý deň, sme divadielko „Z klobúka“ z Banskej Bystrice a s blížiacim sa obľúbeným sviatkom všetkých detí by sme Vám dali radi do pozornosti divadelné predstavenie s pesničkami pre deti, ktoré je charakteristické mikulášskou témou. Ak chcete potešiť Vaše ratolesti, zimnú rozprávku pod názvom „O snehuliakovej mrkve“ si môžete objednať na nižšie uvedených kontaktoch. Cena predstavenia je 180 € plus ...

Zobraziť aktualitu »

!! POZOR NA CESTÁCH – Zaznamenali sme zvýšený počet dopravných nehôd

Vážené pani primátorky a páni primátori miest BB kraja, v dôsledku zvýšeného počtu dopravných nehôd na cestách BB kraja si Vás za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bytrici dovoľujem opätovne osloviť a požiadať o spoluprácu v rámci nášho preventívneho pôsobenia na všetkých účastníkov cestnej premávky. Nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a najmä následky na životoch a zdraví, ktoré sú s ...

Zobraziť aktualitu »

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu PHSR

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás zasiela „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“. Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § ...

Zobraziť aktualitu »

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, Vážený pán starosta / vážená pani starostka, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov ...

Zobraziť aktualitu »

Integračné centrum sociálnej pomoci („ICSP“)

Dovoľte mi, aby som Vás v mene vedenia Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ďalej ASRPO SR) srdečne pozdravila a predstavila Vám činnosť organizácie, ktorou chceme byť nápomocní samosprávam miest a obcí pri skvalitňovaní života občanov. Našou činnosťou máme záujem v rámci aktívnej spolupráci so samosprávami miest a obcí prispievať odborne erudovanou pracovnou činnosťou k riešeniu sociálno – ekonomických problémov v našom kraji . Asociácia ...

Zobraziť aktualitu »